Salou: mobilitat, cultura, paisatge

Presentació-debat realitzada per a l'Ajuntament de Salou en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, sobre l'evolució de la ciutat de Salou des de la seva aparició com a port-refugi, i amb les seves transformacions del segle XX (localitat turística i hotelera, Port Aventura, densificació estacional) i futura (desaparició del ferrocarril actual, pacificació del trànsit...).

Anàlisi territorial i Geociències

Conferència realitzada a l'Ajuntament de Cambrils sobre les capacitats de les Geociències per analitzar aspectes urbans, territorials i patrimonials.

Telegrafia òptica: línia de Tarragona

Les comunicacions al llarg de la història. i el sistema telegràfic emprat per Mathé i el ministeri de governació espanyol a meitat del segle XIX mitjançant torres de telegrafia òptica repartides pel territori; la línia de Madrid a la Jonquera passant per València, i la identificació de les torres (algunes s'havien considerat perdudes) entre Sant Carles de la Ràpita i Barcelona

Some problems on sustainability in strategic planning at the Camp de Tarragona region

Ponència (per representació mitjançant Helena Mikhailik) a la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Tècnica Estatal d'Irkutsk. "Alguns problemes de sostenibilitat en el planejament estratègic (plans i programes territorials i urbans) al Camp de Tarragona" desenvolupa part de la tesina de màster en dret ambiental.

La protecció penal del Paisatge

Presentació-resum de les tasques realitzades en la Clínica Penal Ambiental per encàrrec de la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona, junt amb Elisabeth Aubareda, Gabriela Fauth, Griselda Fontova, Juan Pablo Galeano, Georgina Gaona i Carlos Vera.
La recerca realitzada sobre la Llei del Paisatge de Catalunya i el Conveni Europeu del Paisatge van servir circumstancialment de primera base per a la redacció de la Llei del Paisatge de l'Estat de Misiones (República Argentina) i de la de Tierra del Fuego.

Urbanisme Sostenible a França

Recerca sobre urbanisme sostenible i comparació entre els marcs normatius francès i català, en el context del Dret Constitucional Ambiental. Realitzada conjuntament amb Agustí Migó, Carlos Vera, Francisco Reche i Jordi Macías.

Responsabilitat per Danys en Asbestosi

Recerca sobre els as`pectes nocius de l'ús de l'asbest en productes comercials i especialment en edificació, sobre la seva història especialment durant el segle XX fins a la seva prohibició tardana, i sobre les possibilitats de reclamació civil per danys i responsabilitat penal.
Realitzada en el context de Responsabilitats jurídiques Ambientals.

Convenis Internacionals d'Energia Atòmica

A partir dels incidents apareguts a partir dels accidents de Txernòbyl i  de Vandellós I, analitzem els diferents convenis internacionals i llur abast en els diferents àmbits on la radioactivitat és present, tenint en compte la nostra proximitat a les diverses centrals (Ascó I i II, Vandellós I i II i Barcelona Argos) i a altres instal·lacions (hospitalàries, industrials). En el marc del Dret Internacional Ambiental, juntament amb Izaskun Larroya et al.

Canvi Climàtic

Des del moment de la industrialització, amb l'ús d'energies fòssils, s'ha alliberat a l'atmosfera gran part del diòxid de carboni confinat. L'antropització del territori i l'augment espectacular de la població també han comportat l'augment d'elements que distorsionen el clima. Vivim una distorsió en el ritme fluctuant del clima, ja que no dóna temps a la Natura per adaptar-s'hi.

Geologia i Paisatge

La deriva continental, el clima i la història han modelat el paisatge del nostre país. Muntanyes encavalcades, volcans, llacs, dunes caminadores, corrents marins, han creat el paisatge català...

Representacions Dinàmiques d'Arquitectura

Presentació realitzada en el marc de les jornades de la xarxa SWICH de diversos museus europeus. Com a partir de la combinacio de geociències, modelat arquitectònic, i simulacions, podem arribar a un món vistual visitable i posar en context les peces d'un museu.