Activitat professional

Arquitectura i Medi Ambient. Docència, recerca i divulgació.


Territori + Arquitectura / VBC Serveis

L'activitat professional com a arquitecte, urbanista, i màster en dret ambiental, es desenvolupa dins de VBC Serveis S.C.C.L.
Les activitats consisteixen en qualsevol mena d'arquitectura, avaluacions ambientals estratègiques (de plans i programes territorials), estudis d'impacte ambiental de projectes d'arquitectura i edificació, estudis d'impact epaisatgístic, planejament urbanístic i territorial. Inclou activitats de divulgació i de formació per a organismes privats.
La seva pàgina web específica és: Territori+Arquitectura

 • Accès a Territori+Arquitectura

 • Connected Construction / Connect&Construct

  La iniciativa de la Comissió Europea "Connect&Construct", consistent en facilitar els tràmits i la gestió de l'edificació (estadi previ, conversió, urbanització, implantació, construcció, maneniment, administració, renovació, rehabilitació, enderroc, decomissió, reversió) en totes les seves parts (propietaris, promotors, arquitectes, aparelladors, constructors, subcontractes, autoritats públiques, administració, manteniments) es basa en la col·lecció de les dades dels edificis en un núvol accessible per part de tots els seus agents. Hem participat en les etapes prèvies, en els grups de treball de Connect&Construct, i també en el seu Grup de Govern de l'any 2014 ençà, dintre de la Direcció General de Mercat Intern, Indústria, Emprenedoria i Petita-mitjana Empreses, de la Comissió Europea. Per als nostres clients i la resta d'agents dels projectes en els que intervenim, s'ofereix una versió similar de núvol d'interacció, que hem anomenat Connected Construction, d'acord amb els principis i normes que emanen de la inciativa europea. Es pot trobar més informació en els enllaços següents:

  • Accès a Connected Construction (núvol propi)
  • Accès a la pàgina informativa de la iniciativa de la CE, Connect&Construct.

  • Docència, recerca i divulgació

   Les activitats de docència i recerca en aspectes de l'arquitectura legal i del medi ambient relacionat amb arquitectura i urbanisme es desenvolupen dins del marc de la Universitat Rovira i Virgili. Es pot trobar més informació en els enllaços següents: