Alfons Civit

Qui sóc | Qual èm  | who i am  |  quién soy

Arquitecte Superior, Màster en Dret Ambiental i Postgrau en Avaluació Ambiental Estratègica

Arquitècte superior, Mastèr en Dret Ambientau, e Postgrau en Avaloracion Ambientau de Plans e Programes.

Master Architect, Master in Environmental Law, Postgraduate in Strategic Environmental Assessment

Arquitecto Superior, Máster en Derecho Ambiental y Postgraduado en Evaluación Ambiental de Planes y Programas

Next

Lema | Lèma  | Lemma  |  Lema

(Alfons Civit, 2013)

Cal conèixer l'entorn, i estimar-lo; els espais, el seu aspecte, la relació amb els altres espais, la seva composició, les seves gents.. Molt més encara: la construcció, el clima, geomorfologia, botànica, fauna  -  les maneres de viure'l i de veure'l. els coneixements adquirits: aspectes tècnics, científics, artístics, històrics, filosòfics, jurídics, econòmics...   -  el treball i l'ofici, dia a dia, en obra i en docència  -  amb el contacte amb els diferents àmbits de treball.

Cau conéisher er entorn, e estimar-lo; es espacis, eth sòn aspècte, era relacion damb es auti espacis, era sua composicion, es sues gents. Fòrça mès encara: eth bastiment, eth clima, geomorfologia, botanica, fauna  -  es manères de viuer-lo e de veder-lo. es coneishences aquerides: aspèctes tecnics, scientifics, artistics, istorics, filosofics, juridics, economics...   -  eth trabalh e eth mestièr, dia a dia, en òbra e en docéncia  -  damb eth contacte damb es diferenti encastres de trabalh.

It is necessary to know what surrounds oneself, and to love it; the spaces, their aspect, the relation with the other spaces, their composition, their people. Much more: the building, the climate, geomorphology, botanic, fauna  -  the manners to live it and to see it  -  the knowledges obtained: technical aspects, scientific, artistic, historical, philosophical, juridical, economic...  -  the work and the job, day in day out, in work and in teaching  - with the contact to the different fields of work and the different collaborators and advisers.

Es necesario saber lo que rodea a uno mismo, y amarlo; los espacios, su aspecto, la relación con los demás espacios, su composición, sus personas. Mucho más: el edificio, el clima, la geomorfología, la botánica, la fauna - la maneras de vivir y de ver - los conocimientos obtenidos: aspectos técnicos, científicos, artísticos, históricos, filosóficos, jurídicos, económicos ... - el trabajo y la dedicación, día a día, en la obra y en la enseñanza - y contactar a los diferentes campos de conocimiento y los diferentes colaboradores y asesores.

Next

Què fem

Qué Hèm  | what we do  |  lo que hacemos

Arquitectura i Territori, en treballs propis, o combinats en cluster, o al servei d'altres Professionals.

Arquitectura e Territòri, en trabalhs pròpris, o combinadi en cluster, o ath servici d'auti Professionaus.

Architecture and Territory, in own works or sharing in cluster, or also working for other Professionals.

Arquitectura y Territorio, en trabajos propios o combinados en cluster, o al servicio de otros profesionales.

Next

CONNECT!

Connect!  és l'espai de projectes accessible per part dels diversos agents de la construcció, basat en els principis i normes de la iniciativa Connect&Construct de la Comissió Europea, en la qual vam participar i formar part del seu Grup de Govern.
ACCEDIU-HI !

Connect!  Ei er espaci de projèctes accessibles per part des diuèrsi agents deth bastiment; se base enes principis e nòrmes dera iniciatiua Connect&Construct dera Comission Europèa, que participèrem e ne hérem part deth Grop de Govèrn.
ACCEDITZ-I !

Connect! it is the project space accessible by the various construction agents. It is based on the principles and rules of the Connect&Construct initiative of the European Commission, in which we participated and were part of the Governance Group.
ACCESS IT !

Connect! es el espacio de proyectos accesible por parte de los distintos agentes de la construcción; se basa en los principios y normas de la iniciativa Connect&Construct de la Comisión Europea, en la que participamos y formamos parte de su Grupo de Gobierno.
¡ ACCEDA !
Next
>